Nový formulář – 10. 02. 2012

Formulář "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" byl upraven podle nového vzoru platného od 1. 1. 2012. Tisknout ho lze po aktualizaci Matričního software. Pokud jste již obdrželi nové formuláře a potřebujete tisk nastavit, kontaktujte svého informatika.