Společné parametry – 02. 12. 2011

Na základě diskuse, která proběhla na Setkání matrikářů 2011, přikládáme ke stažení dokument popisující doporučená nastavení některých diskutabilních parametrů Matričního software.