Úprava statistických hlášení – 13. 09. 2011

V knize úmrtí byl na základě podkladů od Českého statistického úřadu upraven číselník mechanizmu smrti (´Šlo o´). Má tyto nové hodnoty: 1-přirozená smrt, 2-náhodný úraz/nehoda, 3-sebevražda, 4-vražda, 5-nezjištěný úmysl, 6-ve vyšetřování policie. Staré hodnoty číselníku byly překódovány takto: pokud nebyl vyplněn >> 1-přirozená smrt, pracovní úraz >> 2-náhodný úraz, náhodný úraz byl ponechán, vražda byla prohozena se sebevraždou.