Vidimační doložka – 12. 06. 2012

Byl upraven tisk štítku pro vidimaci. Na štítku je nová položka, která říká, zda listina obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek a položka, která říká, zda listina je výstupem z autorizované konverze dokumentů.