Aktualizace aplikace matrika firmy GSoft – zákonné úpravy od 1. 1. 2015

Vážení uživatelé,
s ohledem na zákonné změny týkající se evidence číslovaných matričních dokladů vám nabízíme aktualizaci aplikace Matrika, do které byla tato evidence zapracována.
Můžete si zkrácenou nápovědu  stáhnout k ovládání evidence číslovaných dokladů včetně tisku přehledů. Tyto přehledy jsou vytvořeny na základě návrhu vyhlášky, je možné, že se budou ještě upravovat na základě podnětů dohlížejících orgánů.
Pro instalaci nové verze nás prosím kontaktujte v tomto roce od 22. do 23. prosince nebo od 29. do 31. prosince. V roce 2015 pak v pracovní dny od 2. ledna kdykoliv.
Po instalaci bude třeba ověřit nastavení tisku nových tiskopisů matričních dokladů. Větší změny se týkají tiskopisů Vysvědčení o právní způsobilosti. S nastavením tisku vám rádi vzdáleně pomůžeme na základě telefonického kontaktu.
Pro matriky používající agendu Státní občanství je možná instalace a proškolení do konce roku 2014, ale nastavení parametrů až v roce 2015.
Novinky týkající se Hlášení pro ČSÚ budeme dokončovat v následujících dnech. O další aktualizací budeme informovat mailem.
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme klidný předsváteční čas a hodně zdraví a pohody v novém roce.