Vyhláška č. 265/2018 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – 11. 02. 2019

Dnem 16. února 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 265/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Novela prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení - 19. 12. 2016

14. prosince 2016 byly matriční úřady informovány o novele prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách. Tato vyhláška mění formát Dotazníku k uzavření manželství, Protokolu o uzavření manželství, ale také zápis místa matriční události (přesné znění).

Matriční knihy - nové formuláře hlášení pro ČSÚ - 13. 12. 2016

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byl upraven tisk hlášení pro Český statistický úřad pro rok 2017: hlášení o narození, hlášení o uzavření manželství, hlášení o úmrtí. Za povšimnutí stojí přejmenování stavu ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ na ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Matriky.info RSS