Informace ohledně aktualizace číselníku států, který používá aplikace Matrika - 19. 1. 2023

Vážení matrikáři a správci IS,
na začátku roku 2023 došlo ke změnám číselníků států, které poskytuje ČSÚ:
• Od 1. ledna 2023 došlo ke změně českého krátkého názvu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z "Velká Británie" na "Velká Británie a Severní Irsko".

Úprava tisku dotazníku k uzavření manželství a protokolu o uzavření manželství - 13. 12. 2021

Podle platného znění částí vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´ a ´Protokolu o uzavření manželství´. Z obou formulářů byl odstraněn důvod žádosti o používání příjmení v mužském tvaru.

Úprava tisku knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry - 15. 07. 2021

Na základě informace č. 9/2021, kterou Ministerstvo vnitra České republiky rozeslalo 7. června 2021, byl v agendě ´Kniha narození´ upraven tisk knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.
Stručný popis úprav:

Stránky

Přihlásit se k odběru Matriky.info RSS