Další úpravy aplikace Matrika z důvodu nové vyhlášky - 2. 2. 2024

Vážení matrikáři a správci IS,
podle nové vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024; obsah vyhlášky naleznete například zde) byly naprogramovány další nové vlastnosti aplikace Matrika: 
  • Byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.
  • Byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o druhém partnerovi (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.
  • Byl upraven tisk cizojazyčného formuláře ´Způsobilost k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, pohlaví, státní příslušnost, bytem). Údaje se proškrtávají.
  • V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla odstraněna možnost ověřit dokument na základě řidičského průkazu.
  • V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla upravena práce s položkami ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´. Položky RČ, datum narození a bydliště jsou uspořádány stejným způsobem, jako položky otce a matky na první záložce.
  • V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla přidána možnost načítat ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´ z centrálního registru obyvatel.
  • V agendě ´Kniha narození´ byl upraven formulář ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´. Ve formuláři již se nevyznačuje důvod žádosti.
  • V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ byl vytvořen nový cizojazyčný formulář ´Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství´. Formulář zjednodušuje vyplnění hodnot z matriční agendy do formuláře, který je v originálu k dispozici na stránce e-justice.europa.eu.
  • V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ bylo naprogramováno hledání podle položky ´Státní občanství´, které umožňuje filtrovat záznamy cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.
  • V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ byla přidána do přehledu záznamů položka ´Popis´, ve které se zobrazuje státní občanství. Tato nová vlastnost umožňuje snadnější orientaci v záznamech cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.