Aktualizace číselníků okresů a obcí - 13. 01. 2021

Na základě zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) a prováděcí vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, územních obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu došlo ke změně/aktualizaci číselníků okresů a obcí v agendových informačních systémech správních evidencí.
Pro aktualizaci číselníku okresů a obcí v aplikaci Matrika je třeba nejprve instalovat novou verzi aplikace a následně aktualizovat číselníky. V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika a číselníků na jednotlivé úřady. Pokud budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.