Návrh směrnice Ministerstva vnitra MV-151468/VS-2014 – 05. 12. 2014

05. 12. 2014 jsme obdrželi od našich uživatelů návrh směrnice Ministerstva vnitra MV-151468/VS-2014 k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství.

Naše snaha komunikovat s MV tak, aby legislativní změny byly naprogramovány do matričního software včas, byla bohužel celý tento rok marná. Pokusíme se naprogramovat všechny úpravy a  nainstalovat je našim uživatelům do konce roku. Za případné zdržení ale neneseme odpovědnost, protože jsme se celý rok snažili této situaci předcházet.