Okres Praha na pomocných tiscích – 20. 05. 2011

Pro tisk pomocných matričních dokladů byl upraven proškrtnutý tisk okresu Praha. Podle doporučení MV z 16.3.2011 se do matričních dokladů a matričních knih nemá tisknout okres Praha, protože Praha podle zákona č. 36/1960 Sb. není definována jako okres. Jedná se o tyto pomocné matriční doklady: určení otcovství, vysvědčení o právní způsobilosti, osvědčení pro uz.církevního sňatku, potvrzení o uzavření manželství, prohlášení, že rozumí českému jazyku, hlášení o uzavření manželství, hlášení o úmrtí.