Netisk okresu Praha – 20. 05. 2011

Pro tisk pomocných matričních dokladů byl naprogramován nový parametr ´Tisknout okres na pomocné tisky´: Ano/Ne. Na pomocných tiscích se tiskne nebo netiskne okres do místa narození a bydliště. Použití: vysvědčení o právní způsobilosti, osvědčení pro uz.církevního sňatku, potvrzení o uzavření manželství, prohlášení, že rozumí českému jazyku.