Nová verze aplikace Matrika se zapracovanou novelou vyhlášky - 28. 12. 2016

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byly naprogramovány úpravy aplikace Matrika.
Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.
 
Popis úprav:
 
Tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení a dokladu o státním občanství. Dále byl naprogramován nový parametr ´Dotazník k uz. manž. tisknout´: A3 / A4. Dotazník k uzavření manželství je možné tisknout na velké tiskárně ve formátu A3, nebo nyní také na malé tiskárně ve formátu A4.
 
Tisk ´Protokolu o uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení.
 
Tisk ´Dotazníku k registrovanému partnerství´
Úprava se týká tisku informací k dokladu o státním občanství.
 
Načítání místa narození do matričních knih z Centrálního registru obyvatel a z místních registrů obyvatel
Pokud se v místě narození načítá například Praha 10, není číslice 10 oříznuta, protože místo narození nyní obsahuje také informaci o obvodech města Prahy. To následně umožňuje lépe dohledávat matriční úřady, kterých je v Praze více.