Nové cizojazyčné formuláře v aplikaci Matrika - 28. 08. 2019

Do agend ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byla přidána funkce tisku cizojazyčných formulářů, které slouží jako překladová pomůcka u listin, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu Evropské unie. Formuláře se generují podle pravidel používaných na Portálu evropské e-Justice. Výhohou námi dodávaných tisků je, že do formulářů se automaticky načítají údaje z příslušných knih, což urychlí jejich vyhotovení a sníží množství překlepů. Formuláře je možné vygenerovat v těchto jazycích:
angličtina, němčina, nizozemština, polština, francouzština, rumunština, italština, portugalština, chorvatština, bulharština, řečtina, maďarština, dánština, španělština, estonština, finština, irština, litevština, lotyšština, maltština, slovenština, slovinština a švédština
 
Při tvorbě formulářů jsme ve verzi Evropské Unie nalezli a odstranili několik chyb:
 • litevština - narození - 3.7.1 - znak "|" navíc
 • rumunština - manželství - 6A - český výraz navíc
 • irština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - 5. - 5.6 - znaky "..." navíc
 • maltština - SMRT přeložená do angličtiny
 • slovinština - narození - úvodní prohlášení o článku EU začíná malým písmenem
 
Pro generování formulářů lze nastavit několik parametrů, které ovlivní tisk:
 • Formát místa narození na cizojazyčném rodném listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném oddacím listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát místa úmrtí na cizojazyčném úmrtním listu
 
Prní čtyři parametry lze nastavit na tyto hodnoty:
 • ´Tisknout okres´ - vytiskne se stejné místo narození/trvalého pobytu, jako na originální doklad.
 • ´Netisknout okres´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres (pokud je vyplněn stát, vytiskne se stát).
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa narození/trvalého pobytu nebude se tisknout položka okres, ale bude se vždy tisknout stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika).
 
Parametr 'Formát míst úmrtí lze nastavit na tyto hodnoty:
 • ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo úmrtí, jako na originální doklad.
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa úmrtí se přidá text Česká republika.
 
V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.