Protokol o uzavření manželství – 23. 12. 2013

Na Protokolu o uzavření manželství se od 1.1.2014 tiskne na druhé straně věta ´snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství´. Na třetí straně se tiskne věta ´nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku´.