Rezervační kniha sňatků – 13. 01. 2011

V plánovacím kalendáři sňatků byla naprogramována možnost zadat k určitému dni oddávajícího a přítomné matrikáře. Oddávající a matrikáři se pak zobrazují v horním řádku pod datumem.