Směrnice Ministerstva vnitra MV-151468/VS-2014 – 23. 12. 2014

Dne 23. 12. 2014 jsme obdrželi směrnici Ministerstva vnitra MV-151468/VS-2014 k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství. Změny, kterými se liší od nárhu, budou do konce roku zapracovány.