§ 2a odst. 1 vyhl. č. 207/2001 Sb. ohledně zúčtovatelných matričních dokladů - 20. 11. 2017

Na matriční úřady byla zahájena distribuce zúčtovatelných matričních dokladů s novými sériemi. V následujícím textu uvádíme znění vyhlášky a praktické rady, jak tyto doklady budou používány.
 
§ 2a odst. 1 vyhl. č. 207/2001 Sb.
Tiskopisy
(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem nebo písmeny označujícími sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.
 
Celé znění vyhlášky naleznete například zde
 
Prakticky to znamená:
Například rodný list - nová série je RA 000001 až RA 999999, další pak RB atd. Po vyčerpání písmen abecedy v pořadí na druhém místě série následuje rozšíření o třetí písmeno. Pro rodný list tedy RAA.