Tisk položek rozen na druhopisech a kopiích druhopisů – 16. 1. 2015

Byl upraven tisk položky ´rozen´ na druhopisech a kopiích druhopisů. V dialogovém okně pro tisk matričních dokladů přibylo zaškrtávací pole ´do nevyplněného rozen doplnit příjmení´. Tento tisk se požívá pro tisk druhopisů k již uzavřeným záznamům, které nemají u mužů položku rozen vyplněnou.