Úprava načítání dat z centrálního registru – 15. 12. 2015

Byl upraven dotaz z matričních knih do centrálního registru pro získání dat o občanovi. Nyní dotaz může obsahovat také druh dokladu: Povolení k pobytu cizince. Dotaz také již vrací korektně místo narození občanů, kteří se narodili v Praze a mají v místě narození zapsaný správní obvod Prahy.