Úprava tisku dotazníku k uzavření manželství a protokolu o uzavření manželství - 13. 12. 2021

Podle platného znění částí vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´ a ´Protokolu o uzavření manželství´. Z obou formulářů byl odstraněn důvod žádosti o používání příjmení v mužském tvaru. V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.