Úprava tisku knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry - 15. 07. 2021

Na základě informace č. 9/2021, kterou Ministerstvo vnitra České republiky rozeslalo 7. června 2021, byl v agendě ´Kniha narození´ upraven tisk knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.
Stručný popis úprav:
• Formulář ´Kniha narození´: na formuláři přibyla dvě rozbalovací okénka, pomocí kterých lze nastavit, zda se jedná o otce nebo matku. U stejnopohlavního páru se tedy vyplní stejné hodnoty v obou okéncích.
• Sestava ´Kniha narození´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavní pár do sekce otec nebo matka. Údaje o obou jsou odděleny středníkem a třemi mezerami.
• Sestava ´Rodný list´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavní pár do sekce otec nebo matka. Údaje o obou jsou uvedeny v samostatném sloupci. Po instalaci nové verze je třeba donastavit na rodném listu a kopii rodného listu tisk kolonek 120, 121, 122, 130, 131, 132 pro tisk druhého sloupce.
• Sestava ´Zápis do zvláštní matriky´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavnímu páru odpovídající text otec nebo matka do nadpisu sekce.
V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.