Úprava tisku určení otcovství a určení otcovství k nenarozenému dítěti - 21. 12. 2021

S účinností od 1. 1. 2022 se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ženy a rodiče dítěte ženského pohlaví budou moci požádat o uvedení příjmení v mužském tvaru bez nutnosti prokazování zákonných podmínek, které byly dosud stanoveny v § 69 odst. 2 a 3 zákona o matrikách a v § 69a odst. 1 a 2 cit. zákona.
 
V aplikaci Matrika je proto v agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ přidána položka ´Nepřechýlené příjmení´. Pokud uživatel tuto položku vyplní, při tisku ´Určení otcovství´ a ´Určení otcovství k nenarozenému dítěti´ je automaticky přidán text ´a současně žádají, aby při zápisu narození dítěte ženského pohlaví bylo toto příjmení uvedeno v mužském tvaru: ...´. Po instalaci nové verze aplikace Matrika bude třeba ve spolupráci s techniky GSoftu upravit šablony, které má každý úřad nastavené podle svých dřívějších požadavků. Při úpravách šablon bude také třeba vypustit slovo ´razítko´ v textu ´razítko a podpis tlumočníka´.
 
O finální verzi uvedených úprav jsme se z mnoha zdrojů dozvěděli v pátek 17. prosince 2021. Všem matrikářům, kteří nás informovali, děkujeme za rychlý zpravodajský servis :)
21. prosince 2021 byla naprogramována nová verze a začala instalace na jednotlivých matrikách. Během instalací bude třeba nakonfigurovat šablony, což instalace protáhne přibližně do poloviny ledna 2022. Provizorně je možné ve staré verzi aplikace upravit po vygenerování určení otcovství ve Wordu údaje ručně.