Úpravy aplikace Matrika z důvodu vyhlášky č. 174/2023 - 22. 6. 2023

Vážení matrikáři a správci IS,
podle nové vyhlášky č. 174/2023 Sb. (účinné od 1. července 2023; obsah vyhlášky naleznete například zde) bude upraven tisk ´Rodného listu´, ´Knihy narození´, ´Protokolu o uzavření manželství´, ´Knihy manželství´, ´Protokolu o vstupu do registrovaného partnerství´ a ´Knihy registrovaného partnerství´. Na všech formulářích bude možné tisknout variantu otec/rodič a matka/rodič pro rodiče stejného pohlaví.
 
Úpravy agendy Svazek
- V agendě ´Svazek´ přibyde pro knihy narození, manželství a registrovaného partnerství položka, která bude udávat, zda se kniha bude tisknout podle nové vyhlášky č. 174/2023, nebo je ručně psaná matriční kniha ve staré verzi, a proto se tak bude tisknout i na počítači. Tato vlastnost umožní, aby ručně psané a počítačem tištěné matriční knihy měly stejnou formu.
 
Úpravy knihy narození
- Na formuláři v aplikaci přibydou možnosti vybrat položku otec/rodič, matka/rodič.
- Pro tisk originálu rodného listu bude možné použít dvě verze tiskopisu pro rodiče různého (vzor 9 – otec, matka) nebo stejného pohlaví (vzor 23 – rodič dítěte). Pro oba tiskopisy bude používána samostatná číselná řada dokumentů.
- Kniha narození se bude tisknout ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´. Přeškrtnutí otce nebo matky bude nastávat pouze v případě, že se bude jednat o pár stejného pohlaví.
 
Úpravy knihy manželství
- Na formuláři v aplikaci přibydou možnosti vybrat položku otec/rodič, matka/rodič u všech čtyř rodičů ženicha a nevěsty.
- Bude upraven tisk protokolu o uzavření manželství pro ´otce/rodiče´ a ´matku/rodiče´.
- Kniha manželství se bude tisknout ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´. Přeškrtnutí otce nebo matky bude nastávat pouze v případě, že se bude jednat o pár stejného pohlaví.
 
Úpravy knihy registrovaného partnerství
- Na formuláři v aplikaci přibydou možnosti vybrat položku otec/rodič, matka/rodič u všech čtyř rodičů partnerů.
- Bude upraven tisk protokolu o vstupu do registrovaného partnerství pro ´otce/rodiče´ a ´matku/rodiče´.
- Kniha registrovaného partnerství se bude tisknout ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´. Přeškrtnutí otce nebo matky bude nastávat pouze v případě, že se bude jednat o pár stejného pohlaví.
 
Instalace a nastavení nové verze
V období od 3. července 2023 budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Po instalaci nové verze bude ještě třeba doladit šablony sestav, protože některé úřady mají na míru udělané grafické úpravy formulářů.  Pokud budete mít o tyto nové vlastnosti velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.