Úpravy tisku formulářů ve Státním občanství – 15. 12. 2014

V agendě ´Státní občanství´ byl upraven tisk formulářů: ´Listina o nabytí´, ´Doklad o pozbytí´ a ´Osvědčení o státním občanství´ podle nové vyhlášky platné od 1. ledna 2015. Formuláře se již netisknou pomocí aplikace MS Word, ale pomocí ´Generátoru tiskových sestav´, protože je třeba přesně trefit kolonky v předtištěných formulářích. Pro tisk ´Listiny´ podle §34 přibyla položka ´Datum nabytí´.