Úpravy tisku určení otcovství - 5. 2. 2018

V agendě ´Kniha narození´ byla na základě informace MV ČR 1/2018 upravena práce s tiskem určení otcovství a určení otcovství k nenarozenému dítěti.

Byly provedeny tyto úpravy:

1. Pro určení otcovství byla vytvořena samostatná záložka ´Určení otcovství´.

2. V horní části záložky přibyla položka, která udává zda: zápis v knize narození byl proveden / zápis v knize narození dosud nebyl proveden. Pokud uživatel zadá hodnotu ´Zápis v knize narození byl proveden´, je třeba v dohodě o jménu vybrat hodnotu ´Dítě bude užívat jméno zapsané v knize (nelze měnit)´. Pokud by v dohodě o jménu uživatel vybral jinou hodnotu, bude při ukládání záznamu zobrazena chybová hláška.

3. U otce a matky přibyly položky, které udávají, kdy bylo provedeno ověření svéprávnosti v AISEO popřípadě AISCIZ. Toto datum se potom zobrazuje při tisku určení otcovství. Komunikace s AISEO zatím naprogramována nebyla, ale připravuje se a bude dokončena v průběhu jara 2018.  

4. U matky je možné zadat, zda zánik předchozího manželství proběhl na základě: rozvodu manželství / prohlášení manželství za neplatné / prohlášení manžela matky za nezvěstného.

5. V položce, která udává typ dohody o jménu, přibyla možnost udávající, že dítě bude užívat jméno zapsané v knize, které nelze dohodou rodičů měnit.

Doporučení: Pokud to jenom trochu je možné, tvůrci aplikace Matrika doporučují úřadům použít společné šablony určení otcovství, které byly velmi pečlivě vytvořeny na základě doporučení MV. Tyto šablony jsou k dispozici po instalaci nové verze IHNED. V případě, že úřad požaduje úpravu své vlastní šablony určení otcovství, tak její úprava může trvat DELŠÍ DOBU. Není v silách dodavatele najednou upravit šablony pro více než 40 úřadů. Děkujeme za pochopení.