Vyhláška č. 265/2018 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – 11. 02. 2019

Dnem 16. února 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 265/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Na ověřovacím štítku pro vidimaci je z věty "Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny" odstraněna část "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny".

Připravili jsme novou verzi agendy Legalizace, vidimace, která zahrnuje tyto změny. Postupně vás budeme kontaktovat, abychom provedli aktualizaci software i na vašem úřadě.