Změny v Hlášení o narození – 22. 12. 2014

V ´Knize narození´ byl upraven tisk ´Hlášení o narození´. Podle metodického pokynu ČSÚ č.j. 01539/2014 byl upraven význam položky ´Kolikáté dítě se matce narodilo´. Protože ČSÚ poskytuje údaje pro EU, do této položky se nyní zapisuje pořadí pouze živě narozených dětí (dříve se zapisovalo pořadí živě i mrtvě narozených). Poznámka: do položky ´Datum narození předchozího dítěte´ se i nadále zapisuje datum narození předchozího živě i mrtvě narozeného dítěte.