Změny v Hlášení o úmrtí - 22. 12. 2014

V ´Knize úmrtí´ byl upraven export ´Hlášení o úmrtí´ ve formátu XML. Byly upraveny položky: ´Zvláštní matrika´, ´Datum narození pozůstalého´. Byly odstraněny položky: ´PČZ´ a ´ODD´. Kontrola byla přidána na položky ´Jméno´ a ´Příjmení´ zemřelého.
V ´Knize úmrtí´ byl upraven tisk ´Hlášení o úmrtí´. Podle metodického pokynu ČSÚ č.j. 01735/2014 byly odstraněny položky ´PČZ´ a ´ODD´, které již dále není třeba u zdravotnického zařízení uvádět.