Změny v Hlášení o uzavření manželství – 22. 12. 2014

V ´Knize manželství´ byl upraven tisk ´Hlášení o uzavření manželství´. Podle metodického pokynu ČSÚ č.j. 01735/2014 byl upraven význam položky ´Vzdělání´. Nově může položka nabývat hodnot: 4-vyšší odborné, 5-vysokoškolské.
V ´Knize manželství´ byl upraven export ´Hlášení o uzavření manželství´ ve formátu XML. Byly upraveny položky: ´Obec´, ´Zvláštní matrika´, ´Vzdělání´ a ´Kde´. Kontrola byla přidána na položky ´Jméno´ a ´Příjmení´ muže a ženy.