Úprava formátu doložky pro vidimaci – 07. 01. 2013

Na základě Přílohy č. 2 k vyhlášce 456/2012, kterou se mění vyhláška 36/2006 Sb., byla upravena ´Ověřovací doložka pro vidimaci´. U ´stejnopisu´ přibylo: ´stejnopisem vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí´. U ´zajišťovacího prvku´ přibylo: ´jenž je součástí obsahu právního významu této listiny´. Stav: připraveno k instalaci.

Hlášení o uzavření manželství a Hlášení úmrtí ČSÚ: zasílání ve formátu XML – 01. 01. 2013

V knize Úmrtí byl naprogramován ´Export hlášení o úmrtí pro ČSÚ´ pro zasílání hlášení ve formátu XML. V knize Manželství byl naprogramován ´Export hlášení o uzavření manželství pro ČSÚ´ pro zasílání hlášení ve formátu XML. Exporty je možné spustit z přehledu buď pro ´všechny záznamy´ nebo ´pouze označené´.

Setkání matrikářů – 22. 11. 2011

Vážení uživatelé aplikace Matrika,dovolujeme si Vás pozvat na seminář Setkání matrikářů 2011, který proběhne 22. listopadu 2011 od 10 do 14 hodin na Úřadu městské části Praha 3. Účast je bezplatná a součástí je i malé občerstvení během přestávek.Je třeba se předem jmenovitě přihlásit. Předpokládáme účast 2-3 matrikářů z jednoho úřadu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Matriky.info RSS