Setkání matrikářů v Praze v termínu – 02. 04. 2013

Vážení uživatelé aplikace Matrika, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Setkání matrikářů 2013, který proběhne 2. dubna 2013 od 9 do 14 hodin na Úřadu městské části Praha 3. Účast je bezplatná a součástí je i malé občerstvení během přestávek. Je třeba se předem jmenovitě přihlásit. Předpokládáme účast 2-3 matrikářů z jednoho úřadu.

Úprava formátu doložky pro vidimaci – 07. 01. 2013

Na základě Přílohy č. 2 k vyhlášce 456/2012, kterou se mění vyhláška 36/2006 Sb., byla upravena ´Ověřovací doložka pro vidimaci´. U ´stejnopisu´ přibylo: ´stejnopisem vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí´. U ´zajišťovacího prvku´ přibylo: ´jenž je součástí obsahu právního významu této listiny´. Stav: připraveno k instalaci.

Hlášení o uzavření manželství a Hlášení úmrtí ČSÚ: zasílání ve formátu XML – 01. 01. 2013

V knize Úmrtí byl naprogramován ´Export hlášení o úmrtí pro ČSÚ´ pro zasílání hlášení ve formátu XML. V knize Manželství byl naprogramován ´Export hlášení o uzavření manželství pro ČSÚ´ pro zasílání hlášení ve formátu XML. Exporty je možné spustit z přehledu buď pro ´všechny záznamy´ nebo ´pouze označené´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Matriky.info RSS